Wat met buitengewone lasten en oproepen tot kapitaalinbreng in de fase tussen compromis en akte?

Stel, een syndicus heeft in kader van de verkoop van een appartement op vraag van de notaris zijn contractuele informatieplicht conform artikel 577-11 § 2 nageleefd.  Nadat de syndicus deze informatie meedeelde en nog vóór dat de notariële akte verleed, vond er echter een algemene vergadering plaats waarop een beslissing werd genomen over belangrijke renovatiewerken. De koper was hiervan echter niet op de hoogte en keert zich nu naar de verkoper die zich op zijn beurt richt naar de syndicus. Kunnen de verkoper en/of de syndicus hierin verantwoordelijk worden gesteld?

Antwoord: 

Verder lezen?