Wat met het klein beschrijf bij de gelijktijdige aankoop van een woning en een garage?

Het gelijktijdig aankopen van een appartement met een garage is uiteraard niet nieuw maar lijkt wel in opmars. Appartementsgebouwen beschikken steeds vaker over ondergrondse parkings of parkeergelegenheid in de onmiddellijke nabijheid, bijvoorbeeld in de vorm van garageboxen. Wanneer een appartement in het gebouw te koop wordt gesteld, krijgen kopers meestal de kans om tegelijkertijd een ondergrondse of bovengrondse parkeerplaats of garage te verwerven. Dergelijke garages hebben overwegend een eigen kadastraal inkomen. Wat gebeurt er echter indien louter door het toedoen van de garage de grens van €745 niet-geïndexeerd KI voor de aankoop wordt overschreden? Impliceert dit dat de koper niet meer van het klein beschrijf kan genieten voor de aankoop van het (bescheiden) appartement?

Antwoord: 

Verder lezen?