Wat moet er in de notulen van de algemene vergadering staan?

Overeenkomstig de wet op de mede-eigendom heeft  de syndicus de wettelijke taak om de notulen op te maken van de beslissingen die werden genomen door de algemene vergadering. Regelmatig ontvangen wij de vraag wat juist in de notulen moet worden opgenomen en of het opportuun is om met twee verslagen te werken: een beknopt verslag met de wettelijke vermeldingen en een omstandig verslag met weergave van de besprekingen? Het antwoord op de vraag is dan ook neen. De syndicus moet er zich van bewust zijn dat enkel de tijdens de algemene  vergadering ondertekende notulen rechtskracht hebben.

Antwoord: 

Verder lezen?