Wat moet ik als syndicus weten in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid van aannemers en architecten?

Indien men werken laat uitvoeren door een aannemer wenst men uiteraard dat deze werken zonder gebreken worden voltooid en dat men later niet geconfronteerd wordt met problemen. Uit de praktijk blijkt evenwel dat er alsnog gebreken opduiken nadat de werken opgeleverd werden. Wat mag ik als syndicus niet uit het oog verliezen in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en de architect?

Antwoord: 

Verder lezen?