Wat moet je verstaan onder de kwijting van de syndicus?

De syndicus is als lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars elk jaar verplicht om verantwoording af te leggen voor zijn gevoerde beleid.  Op de jaarlijkse algemene vergadering vraagt de syndicus de algemene vergadering hem kwijting te willlen geven voor het gevoerde beleid. Wat moet je verstaan onder de kwijting van de syndicus?

Antwoord: 

Verder lezen?