Wat moet je weten over de bewoningsvoorwaarde voor het klein beschrijf en het abattement?

Aan de toepassing van de gunstmaatregelen verbonden aan het Vlaamse verkooprecht zijn een aantal voorwaarden verbonden. Voor zowel het abattement als het klein beschrijf geldt er bijvoorbeeld een bezitsvoorwaarde. In wat volgt, wordt nader ingegaan op een andere voorwaarde die in beide stelsels bestaat, met name de bewoningsvoorwaarde.

Antwoord: 

Verder lezen?