Wat moet je weten over de bodemtoestand bij overdracht van een onroerend goed?

Het bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995, vervangen door het decreet van 1 juni 2008, geeft de Vlaamse overheid een belangrijk instrument om verontreinigde gronden te saneren en nieuwe verontreiniging te voorkomen. Dit decreet werd vertaald in een aantal uitvoeringsbepalingen, gegroepeerd in het Vlaamse reglement betreffende de bodemsanering (VLAREBO). Het doel is om de verwerver van een grond te beschermen. Om rechtsgeldig een overeenkomst over de overdracht van gronden te kunnen afsluiten, moet de overdrager immers eerst een bodemattest aanvragen bij de OVAM.

Antwoord: 

Verder lezen?