Wat moet je weten over de diverse wijzigingen mbt de schenkingsrechten in 2015?

In het kader van de eerste begrotingscontrole van 2015 besliste de Vlaamse Regering om de schenkingsrechten ingrijpend te hervormen. De “verlaging, vereenvoudiging en vergroening” komt in belangrijke mate tegemoet aan een jarenlang pleidooi vanuit de sector om de discrepantie in de tarieven tussen roerende en onroerende schenkingen weg te werken. Bovendien worden bijkomende incentives voorzien voor energetische renovaties en in het geval van de verhuur van het geschonken pand. De wijzigingen werden van kracht op 1 juli 2015. Naast deze ingrijpende hervormingen werden nog enkele andere, minder prominente beslissingen genomen met impact op het regime van de schenkbelasting.

Antwoord: 

Verder lezen?