Wat moet je weten over het nieuwe wetsontwerp rond het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg?

De vraag of een verkoopovereenkomst kan afgesloten worden via mail is steeds omstreden geweest. Een bepaalde strekking in de rechtspraak verdedigde in het verleden de stelling dat mails konden gelden als een begin van bewijs door geschrift. Mailverkeer zou, in aanvulling met andere bewijsmiddelen, het bewijs opleveren van een koopovereenkomst met betrekking tot een onroerend goed. Een andere strekking in de rechtspraak, die onder meer werd verdedigd door het Hof van Beroep in Antwerpen, ontkende deze mogelijkheid echter. Via een nieuw wetsontwerp wil men dit probleem verhelpen. Wat moet je hierover weten als vastgoedmakelaar?

Antwoord: 

Verder lezen?