Wat moet je weten wanneer bij de verkoop van een woning een (mede-)eigenaar minderjarig is?

De verkoop van een woning van een minderjarige kan nooit gebeuren zonder dat de vrederechter daar de machtiging toe verleent, dit ongeacht of beide ouders van de minderjarige nog in leven zijn, er één gestorven is of beiden overleden zijn. Dit betekent dan ook dat steeds de vrederechter moet gevat worden wil men het onroerend goed waarvan het kind (mede-)eigenaar is verkopen.

Antwoord: 

Verder lezen?