Wat moet u weten over de erkenning en comfortclassificatie in het kader van het nieuw Logiesdecreet?

Het systeem van vergunningen wordt afgeschaft. In de plaats komt er een vrijwillig systeem van erkenning. Om de erkenning te kunnen verkrijgen, dient het logies ter plaatse te worden gecontroleerd. Als daaruit blijkt dat het logies en de exploitant voldoen aan de basisvoorwaarden, eventueel inclusief de bijzondere openings- en uitbatingsvoorwaarden voor beschermde benamingen, dan zal de erkenning worden toegekend. De exploitant verkrijgt dan het recht om het erkenningsteken te hanteren.

Antwoord: 

Verder lezen?