Wat is opzegging door de verhuurder voor eigen gebruik bij woninghuur?

De opzeg voor eigen gebruik is één van de door de wet voorziene vervroegde opzegmogelijkheden voor de verhuurder bij woninghuur.  Deze opzeg kan in principe op elk ogenblik, rekening houdend met een opzeggingstermijn van zes maanden. Het begrip “eigen gebruik” vergt wel enige uitleg.  Ook kan een verhuurder zich niet op deze opzeggingsgrond beroepen zonder er verder enig gevolg aan te geven.  Hierop staan immers zware sancties.

Antwoord: 

Verder lezen?