Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de syndicusovereenkomst?

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Ook aan de syndicusovereenkomst werd gesleuteld om de transparantie nog te verhogen. Wat is er veranderd?

Antwoord: 

Verder lezen?