Wat zegt het Vlaams Woninghuurdecreet over betwistingen?

Tot voor de inwerkingtreding van het Vlaams Woninghuurdecreet maakten alle rechtsregels die de procedures bij betwistingen tussen huurder en verhuurder regelden, deel uit van het Gerechtelijk Wetboek. Vandaag zijn deze regels opgenomen in het Vlaams Woninghuurdecreet zelf. En dat heeft enkele aanpassingen met zich meegebracht.

Antwoord: 

Verder lezen?