Wat zijn de belangrijkste veranderingen die de nieuwe Brusselse Huisvestingscode heeft ingevoerd?

Nadat de Brusselse Huisvestingscode tien jaar geleden werd ingevoerd, werd ze door de Ordonnantie van 11 juli 2013 – die in werking trad op 28 juli 2013-  gewijzigd. Deze hervorming leidt tot een reeks veranderingen in de strijd tegen onveilige en leegstaande woningen maar ook tot hervormingen inzake de toewijzing van gemeentelijke woningen.

Antwoord: 

Verder lezen?