Wat zijn de krachtlijnen van het pop-up decreet in Wallonië?

Een pop-up biedt ondernemingen een uitstekende gelegenheid om hun businessconcept te lanceren en hun overlevingskansen in te schatten, vooraleer over te gaan tot een duurzame en veelal kostelijke investering. Ook voor eigenaars kan een pop-up voordelig zijn. Voor moeilijk verhuurbare panden kunnen pop-ups immers een oplossing bieden om tijdelijk een invulling te geven aan het leegstaand pand. Gezien de opkomst van de vele pop-up zaken, heeft het Vlaams Decreet van 16 maart 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht een juridisch kader voorzien. Het Waals Gewest is de Vlaamse decreetgever hierin gevolgd en voorziet sinds 1 mei 2018 ook een gelijkaardig systeem voor Wallonië. Voluit is dit decreet getiteld als “Decreet betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek”.

Antwoord: 

Verder lezen?