Wat zijn de regels rond samenwonen in de drie gewesten?

Gehuwden en de wettelijke samenwoners genieten in de drie gewesten van een gunstig belastingtarief “in rechte lijn” in geval van overlijden van de partner. De drie gewesten geven echter ieder een eigen inhoud aan het begrip “samenwoners”. Wat moet je hierover weten?

Antwoord: 

Verder lezen?