Wat zijn de regels voor het verhuren van studentenkamers in Wallonië?

Het verhuren van een studentenkamer in Wallonië mag in de regel enkel indien men voorafgaand een “verhuurvergunning” (“permis de location”) verkrijgt bij de gemeente waar het goed dat men wenst te verhuren gelegen is.  Deze vergunning beoogt een kwaliteitscontrole te verzekeren.

 

Antwoord: 

Verder lezen?