Wat zijn de verplichtingen inzake het bodemattest bij de verkoop van een onroerend goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

De verkoop van een onroerend goed in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest kan maar geldig plaatsvinden op voorwaarde dat de verkoper voorafgaandelijk de aflevering van een bodemattest voor het te koop gestelde perceel heeft bekomen bij het BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer).

Antwoord: 

Verder lezen?