Wat zijn de voorwaarden voor aanpassingswerken bij een pop-up in Wallonië?

Gezien de opkomst van de vele pop-up zaken, heeft het Vlaams Decreet van 16 maart 2016 houdende de huur van korte duur voor handel en ambacht een juridisch kader voorzien. Het Waals Gewest is de Vlaamse decreetgever hierin gevolgd en voorziet sinds 1 mei 2018 ook een gelijkaardig systeem voor Wallonië. Voluit is dit decreet getiteld als “Decreet betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek”.

Antwoord: 

Verder lezen?