Wat zijn fiscale lasten in het kader van het verkooprecht?

De overdracht onder bezwarende titel van een onroerend goed is onderworpen aan het verkooprecht (voor 1 januari 2015 ‘registratierechten’). Dit verkooprecht wordt geheven op de overeengekomen prijs en de lasten. De overeengekomen prijs is het bedrag dat vermeld staat in de akte of het geschrift dat werd geregistreerd, als zijnde de prijs die de koper en de verkoper hebben afgesproken.

Antwoord: 

Verder lezen?