In welk geval verliest de consument zijn herroepingsrecht?

In relatie tot een opdrachtgever- consument, dient de vastgoedmakelaar rekening te houden met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 januari 2007, betreffende het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars, ook wel het KB Freya of het KB BO genoemd. Artikel 2,11° van dit KB bepaalt dat de bemiddelingsopdracht afgesloten met een consument verplicht een herroepingsbeding moet bevatten, waarbij de consument het recht heeft om zonder kosten binnen de 7 werkdagen van de bemiddelingsovereenkomst af te zien. De opdrachtgever-consument kan evenwel afstand doen van dit herroepingsrecht mits voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming. Vaak wordt gedacht dat door deze afstand het herroepingsrecht in alle gevallen vervalt, maar is dit ook werkelijk zo?

Antwoord: 

Verder lezen?