Welke bepalingen gelden in het Vlaams Huurdecreet op het vlak van studentenhuisvesting?

Naast de bijzondere bepalingen rond de huur van hoofdverblijfplaatsen, is in het ontwerp van Vlaams Huurdecreet ook een aparte titel opgenomen met specifieke regels rond de huisvesting van studenten. Deze titel is van toepassing wanneer de huurder een student is, die de huurwoning niet tot hoofdverblijfplaats bestemt.

Antwoord: 

Verder lezen?