Welke betrokken partijen worden geconsulteerd voorafgaand aan een voorlopige bescherming van een onroerend goed?

Een beschermingsprocedure van een onroerend goed bestaat uit twee stappen: een voorlopige en een definitieve bescherming. Aan een voorlopige bescherming gaat een onderzoeks- of adviesfase vooraf. Vooraleer de minister een onroerend kan beschermen, moet hij advies vragen aan de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, de betrokken gemeentebesturen en een aantal Vlaamse overheidsadministraties. Als gevolg van het recente decreet tot wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 13 juli 2018 is er een en ander veranderd. Nieuw is dat nu ook de zakelijkrechthouders van een onroerend goed, voorafgaand aan de voorlopige bescherming,  betrokken moeten worden.

Antwoord: 

Verder lezen?