Welke bijzondere woningkwaliteitsnormen gelden voor studentenkamers?

De woningkwaliteitsnormen zijn nader uitgewerkt in drie technische verslagen die zijn gepubliceerd in bijlage bij het Kwaliteitsbesluit van 12 juli 2013. De drie technische verslagen hebben betrekking op zelfstandige woningen, kamers en woonverblijven voor seizoensarbeiders. Zelfs binnen de technische verslagen is er evenwel een beperkte differentiatie inzake de toepasselijke normen. Zo gelden er een beperkt aantal specifieke eisen voor studentenkamers, bovenop de normen die voor alle kamers gelden.

Antwoord: 

Verder lezen?