Welke documenten, attesten en informatie zijn vereist bij de verkoop van een onroerend goed in Wallonië?

Net zoals in de twee andere gewesten, kan een onroerend goed in Wallonië slechts verkocht worden indien de verkoper bepaalde informatie en attesten kan voorleggen die als doel hebben een kandidaat-koper correct en volledig te informeren over de technische eigenschappen en de juridische toestand van het goed dat hij wenst te kopen. De belangrijkste elementen zijn: stedenbouwkundige informatie, bodemattest, keuringsverslag elektrische installatie, energieprestatiecertificaat, informatie met betrekking tot de mede-eigendom, postinterventiedossier, ...

Antwoord: 

Verder lezen?