Welke gevolgen heeft de verhuur van een gemeubeld goed in de personenbelasting?

De verhuur van een gemeubeld goed is geen zeldzaamheid. Studio’s, studentenkoten maar ook appartementen aan zee worden vaak verhuurd, voorzien van huisraad. De verhuurder houdt echter bij de keuze voor een gemeubelde verhuur best rekening met het feit dat hij dan zowel op zijn roerend als op zijn onroerend inkomen zal worden belast.

Antwoord: 

Verder lezen?