Welke informatieverplichting moet je als vastgoedmakelaar naleven indien een onroerend goed gelegen is in bosgebied?

Als vastgoedmakelaar moet je nagaan of het goed al dan niet onder de kwalificatie van 'bos' valt. Deze informatie is een onderdeel van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie. Zo ja, dan moet er rekening worden gehouden met de bijzondere bepalingen vervat in artikel 91 van het Bosdecreet.

Antwoord: 

Verder lezen?