Welke informatieverplichtingen moet de vastgoedmakelaar naleven rond onroerend erfgoed?

Indien je als vastgoedmakelaar in aanraking komt met onroerend erfgoed moet je bepaalde informatieverplichtingen naleven. Het is hierbij belangrijk goed het onderscheid te kennen tussen onroerende goederen die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris en beschermde goederen.

Antwoord: 

Verder lezen?