Welke kaarten moet je raadplegen in het kader van de informatieverplichting ivm overstromingen en integraal waterbeleid?

Er gelden twee types van informatieverplichtingen ivm overstromingen en integraal waterbeleid:

  • De informatieverplichting mbt overstromingsgevoelige gebieden (mogelijk en effectief overstromingsgevoelig gebied) en de afgebakende oeverzones en overstromingsgebieden. De info over de ligging van het onroerend goed dient te worden opgenomen in de publiciteit en in de onderhandse en authentieke akten
  • De informatieverplichting mbt risicozones voor overstromingen dient te worden opgenomen in de onderhandse en authentieke akten maar niet in de publiciteit over het onroerend goed.
Antwoord: 

Verder lezen?