Welke mogelijkheden bestaan er om de huurprijs in onderling akkoord te herzien volgens het Vlaams Woninghuurdecreet?

In principe kan de huurprijs niet zomaar worden gewijzigd door de verhuurder of huurder. Bij huurovereenkomsten van korte duur ligt de huurprijs altijd vast en is een herziening dus onmogelijk. In het geval van negenjarige huurcontracten (en huurcontracten met een langere looptijd) voorziet artikel 35 van het Vlaams Woninghuurdecreet in een bijzondere regeling.

Antwoord: 

Verder lezen?