Welke regels gelden in Wallonië voor de vroegtijdige beëindiging van een handelshuurovereenkomst in minnelijk akkoord?

Naast de algemene opzegmodaliteiten ten gunste van huurder en verhuurder, biedt de Handelshuurwet de mogelijkheid om de handelshuurovereenkomst vroegtijdig te beëindigen in onderling akkoord. Het recent gepubliceerde Waalse Decreet rond de handelshuur van korte duur bracht hieraan een versoepeling. Wat moet je hierover weten als vastgoedmakelaar?

Antwoord: 

Verder lezen?