Welke vereisten moeten in acht worden genomen en wat zijn de voornaamste voor- en nadelen van verkoop met lijfrente?

Een koop met lijfrente is een koopovereenkomst waarbij de prijs geheel of gedeeltelijk uit een lijfrente bestaat en waarbij de koper aan de verkoper periodiek een bepaalde geldsom moet betalen gedurende het leven van de verkoper of een derde, het lijf genoemd. Eenvoudig gezegd is een koop met lijfrente een gewone verkoop met een bijzondere betalingsmodaliteit, namelijk geheel of gedeeltelijk via een lijfrente. Een bijzonder kenmerk van een verkoop op lijfrente is dat het een kanscontract betreft. Bij een kanscontract is het resultaat van de overeenkomst onzeker op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. Dit onzekere of aleatoire karakter in hoofde voor elke contractspartij is noodzakelijk voor de geldigheid van de overeenkomst.

Antwoord: 

Verder lezen?