Welke vermeldingen moet de koper desgevallend laten opnemen in het te registreren geschrift met het oog op de gunstmaatregelen binnen het Vlaams verkooprecht?

In het kader van het Vlaams verkooprecht kan een koper van een bestaande woning beroep doen op een aantal mogelijke gunstmaatregelen, indien hij of zij uiteraard aan de daaraan verbonden voorwaarden voldoet. Die gunstmaatregelen werden via de hervorming van het Vlaams verkooprecht (van kracht sinds 1 juni 2018) grondig gewijzigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de introductie van het nieuwe 7%-tarief voor de aankoop van een gezinswoning. Opdat de koper van deze gunstmaatregelen kan genieten zal er in de authentieke akte of een ander te registreren geschrift een specifieke clausule moeten worden opgenomen waarin de koper om de toepassing van een bepaalde korting of tariefverlaging verzoekt. Over welke verplichte vermeldingen gaat het?

Antwoord: 

Verder lezen?