Welke voorwaarden gelden voor het nieuwe 1%-tarief in het Vlaamse verkooprecht, bij de aankoop van onroerend erfgoed?

De tariefverlaging van 10% naar 7% voor de aankoop van de gezinswoning is niet de enige innovatie die is geïntroduceerd via de grootschalige hervorming van het Vlaamse verkooprecht (die op 1 juni 2018 in werking is getreden). Daarnaast werd er bijvoorbeeld ook een extra verlaagd tarief van 1% in de VCF ingeschreven, waarvan de koper kan genieten indien hij of zij een beschermd monument verwerft. Aan welke voorwaarden moet men echter voldoen om het 1%-tarief te kunnen inroepen?

Antwoord: 

Verder lezen?