Welke voorwaarden gelden voor het nieuwe 6%-tarief in het Vlaamse verkooprecht bij energetische renovatie?

De tariefverlaging van 10% naar 7% voor de aankoop van de gezinswoning is niet de enige innovatie die werd geïntroduceerd via de grootschalige hervorming van het Vlaamse verkooprecht (die op 1 juni 2018 in werking is getreden). Daarnaast werd er bijvoorbeeld ook een extra verlaagd tarief van 6% in de Vlaamse Codex Fiscaliteit ingeschreven, waarvan de koper kan genieten indien hij of zij de aangekochte woning ingrijpend energetisch zal renoveren. Aan welke voorwaarden moet men voldoen om het 6%-tarief te kunnen inroepen?

Antwoord: 

Verder lezen?