Welke zaken moeten minimaal opgenomen worden in een woninghuurcontract volgens het Vlaams Woninghuurdecreet?

Elke huurovereenkomst die wordt gesloten voor een hoofdverblijfplaats moet schriftelijk worden opgemaakt. Dat wordt voorgeschreven door artikel 8 van het Vlaams Woninghuurdecreet. Mondelinge huurovereenkomsten zijn niet noodzakelijk ongeldig, maar zowel de huurder als de verhuurder kan op elk ogenblik eisen dat het huurcontract alsnog schriftelijk wordt opgesteld. Daarvoor zal men de andere partij via aangetekend schrijven of gerechtsdeurwaardersexploot in gebreke moeten stellen. Artikel 8 van het Vlaams Woninghuurdecreet spreekt zich ook uit over wat er minimaal in een woninghuurovereenkomst moet staan.

Antwoord: 

Verder lezen?