Welke zijn de documenten, attesten en informatie, vereist bij een verkoop van een onroerend goed in het Waals Gewest?

Zoals in de andere twee gewesten kan de verkoop van een onroerend goed in het Waals Gewest maar plaatsvinden d.m.v. het afleveren door de verkoper van een reeks van informatie en attesten bestemd om de potentiele koper correct en volledig te informeren over de technische kwaliteiten en de juridische informatie van het goed dat hij wenst aan te kopen.

Antwoord: 

Verder lezen?