Welke zijn de verplichtingen inzake rookmelders in het Waals Gewest?

De Waalse Huisvestingscode voorziet dat elke individuele of collectieve huisvesting dient te worden uitgerust met minstens één brandmelder.

Antwoord: 

Verder lezen?