Wie kan lid zijn van de raad van mede-eigendom?

Naar aanleiding van de oprichting van een raad van mede-eigendom stelt de vraag zich wie nu juist deel kan uitmaken van dit orgaan. Met de wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 wordt door de wetgever duidelijk gesteld dat de raad van mede-eigendom enkel uit ‘mede-eigenaars’ kan bestaan. Ondanks de wettelijke bepaling bestaat er toch nog onduidelijkheid met betrekking tot het begrip ‘mede-eigenaar’. In de rechtsleer wordt doorgaans echter een ruime interpretatie verdedigd, op grond waarvan alle houders van zakelijke rechten op een kavel onder deze categorie vallen, dus zowel de 100% eigenaars, de onverdeelde  mede-eigenaars en de blote eigenaars als de houders van een beperkt recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning op een kavel.

Antwoord: 

Verder lezen?