Zijn de kosteloze bruiklening en de bezetting ter bede veilige alternatieven voor landpacht?

Voor de verpachter is het niet evident om een pachtovereenkomst op te zeggen en op korte termijn terug de vrije beschikking te krijgen over zijn goed. Zo komen de belangen van pachter en verpachter soms lijnrecht tegenover elkaar te staan. Deze tweespalt verklaart meteen het succes van alternatieve rechtsfiguren zoals kosteloze bruiklening of bezetting ter bede. Maar zijn dit veilige alternatieven?

Antwoord: 

Verder lezen?