Zijn onderhuur en huuroverdracht mogelijk bij woninghuur?

De huidige huurder heeft aan de eigenaar laten weten dat hij zijn woninghuur wil ‘overdragen’ aan iemand anders.  Kan dit zomaar?  De eigenaar komt bij jou te raad.  Wat zijn de opties?  Kan er misschien gewerkt worden met onderhuur? Huuroverdracht en onderhuur zijn volstrekt verschillend. Op vlak van onderhuur moet inzake woninghuur bovendien wettelijk een onderscheid gemaakt worden tussen volledige en gedeeltelijke onderhuur.

Antwoord: 

Verder lezen?