Zijn partijen verplicht gehouden door het expertiserapport dat is opgemaakt door een expert die ze gezamenlijk hebben aangeduid voor de plaatsbeschrijving bij vertrek?

Zijn partijen verplicht gehouden door het expertiserapport dat is opgemaakt door een expert die ze gezamenlijk hebben aangeduid voor de plaatsbeschrijving bij vertrek? Dit hangt af van welke machten de partijen hebben toegekend aan de door hen aangeduide expert. De verplichting van de huurder om op het einde van het contract de plaatsen in dezelfde toestand aan de verhuurder terug te geven, veronderstelt als onderwerp van het contract, over te gaan tot een tegenstrijdige bevinding van eventuele schade veroorzaakt door de huurder gedurende zijn bezetting van de plaatsen.

Antwoord: 

Verder lezen?