NieuwsRSS

Goed nieuws voor de Brusselse vastgoedmakelaars: het Brussels Parlement weigert de informatieplicht voor makelaars verder uit te breiden. De plenaire commissie van het Brusselse parlement verwierp onlangs een voorstel tot ordonnantie om de methoden voor de berekening van de vierkante meters bij de verkoop van wooneenheden in mede-eigendom te harmoniseren. Concreet wilden de indieners van het voorstel een officiële norm bepalen voor de berekening van de privatieve woonoppervlakte en daarnaast de opname van de oppervlakte onder meer verplicht maken in de publiciteit. Maar dat voorstel belandde dus in de prullenmand.

20/05/2019

Zoals we eerder al aankondigden, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eindelijk zijn eigen regels rond pop-up stores aangenomen.

14/05/2019

De komende weken brengen we de voornaamste bevindingen van de Woonsurvey 2018 gedetailleerd in kaart. Vandaag in deel 3: het marktaandeel van de vastgoedmakelaar. Uit de cijfers blijkt dat het marktaandeel van de vastgoedmakelaardij blijft toenemen. Daar waar voor 1980 het marktaandeel van de vastgoedmakelaar amper 17,1% bedroeg, is dit in de recentste periode opgelopen tot 73,3%. Bijna 3 op 4 verkopen worden dus in handen gegeven aan een professionele bemiddelaar.

13/05/2019

Indien je als vastgoedmakelaar in aanraking komt met onroerend erfgoed moet je bepaalde informatieverplichtingen naleven. Het is hierbij belangrijk goed het onderscheid te kennen tussen onroerende goederen die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris en beschermde goederen.

07/05/2019

Sinds 1 april 2017 moet elke VME de benoeming/aanstelling van zijn syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) registreren. CIB Vlaanderen heeft hiervoor de gebruiksvriendelijke tool 'KBO-VME' ontwikkeld in samenwerking met Liantis. Je kan de tool via CIBweb.be of vastgoedloket.be raadplegen. Belangrijk om te weten: de tool werd zopas vernieuwd. Zo kan je de beëindiging van het mandaat van een zittende syndicus en de aanvang van een benoeming als nieuwe syndicus voortaan in één vlotte beweging uitvoeren! Op die manier worden de kosten van een extra aanvraag uitgespaard.

06/05/2019

De komende weken brengen we de voornaamste bevindingen van de Woonsurvey 2018 gedetailleerd in kaart. Vandaag in deel 2: woning en woonomgeving. Uit de cijfers blijkt dat er de laatste jaren een duidelijke appartementiseringsgolf op gang is gekomen, vooral dan op de huurmarkt.

06/05/2019

In het eerste trimester werd opnieuw - zoals ook de voorgaande trimesters - een recordbedrag aan woonkredieten toegekend, blijkt uit cijfers van Febelfin.

02/05/2019

Pagina's