NieuwsRSS

Bijna één Vlaming op de twee die verhuist, doet dat binnen de eigen gemeente. Tien procent blijft zelfs in dezelfde buurt wonen, blijkt uit onderzoek van Steunpunt Wonen waarover De Standaard en Het Nieuwsblad berichten. "De cijfers bevestigen het beeld dat de Vlaming honkvast is."

17/09/2019

Wie gebruik maakt van het optioneel stelsel is best extra voorzichtig omtrent het blijven naleven van de voorwaarden in de daaropvolgende jaren. Aan het optioneel stelsel is immers een verlengde herzieningstermijn verbonden van 25 jaar, in plaats van de reguliere 15 jaar. Het gevaar van herziening van de afgetrokken BTW op de constructiekosten is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Op 12 mei 2019 heeft de regering hieromtrent een extra KB uitgevaardigd. Wat houdt de herziening in en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten uit het KB?

16/09/2019

Wellicht het meest complex is de impact van het optioneel stelsel en van de gewijzigde definitie van opslagruimte op de logistieke sector. Het is dan ook jammer dat de circulaire niet zoveel extra bijkomende informatie geeft over de BTW-aspecten bij de verhuur van een opslagruimte. Toch loont het de moeite om dit luik van de circulaire (vragen 21-23) eens door te nemen. Wat hebben we geleerd?

16/09/2019

Op 1 januari 2019 werd het nieuwe optioneel BTW-stelsel van kracht. Het wil verhuurders-bouwheren de optie geven om BTW toe te passen op de huurgelden. Groot voordeel voor de verhuurder is dan dat hij/zij de BTW die werd betaald op de oprichtingskosten meteen en integraal kan aftrekken. De toepassing daarvan in de praktijk is evenwel niet zo evident. Gelukkig heeft de fiscus via de circulaire 2019/C/25 van 21 maart wat meer duidelijkheid gebracht rond de voorwaarden.

16/09/2019

► Analyse van meer dan 15.000 woninghuurcontracten (voorjaar 2019)
► Woning huren gemiddeld 39 euro duurder dan in 2018
► Antwerpen en Leuven duurste centrumsteden om te huren
► Vlaams
Brabant blijft duurste provincie

11/09/2019

Als CIB-lid kan je bij onze beroepsorganisatie terecht voor juridische eerstelijnsbestand. Zowel onze provinciale huisadvocaten als de juristen van de studiedienst helpen je graag verder op weg. In 2018 hebben we zo meer dan 800 vragen van leden beantwoord. Zo vroeg een CIB-lid onlangs of een huurder zijn/haar appartement aan toeristen mag aanbieden via Airbnb. 

10/09/2019

De erfpacht-tréfonds constructie werd voor 2012 vaak aangewend als middel om registratierechten te ontwijken. VLABEL nam in 2015 een revolutionair standpunt in rond de erfpacht-tréfonds constructie, meer specifiek over de vroegtijdige beëindiging. Na heel wat commotie werd het standpunt in mei 2016 aangepast. En in 2019 heeft VLABEL nog een stapje teruggezet. Wat is nu de stand van zaken?

10/09/2019

Pagina's