NieuwsRSS

Vennootschappen krijgen meer tijd om zich in te schrijven in het UBO-register. Dat register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, die zich bijvoorbeeld achter verschillende entiteiten kan verbergen. Zo hoopt de overheid anonieme vermogens boven water te halen in de strijd tegen witwaspraktijken en fiscale fraude.

19/02/2019

Je hebt het ongetwijfeld al in de pers vernomen: indien je als werkgever je outplacementverplichtingen niet nakomt, kan de VDAB je voortaan een sanctie van €1.800 opleggen. De ideale gelegenheid om even te herhalen dat outplacement verplicht is als de ontslagen werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoet.

18/02/2019

Met de Real Estate Awards bekroont en stimuleert CIB Vlaanderen al dertien jaar lang het ondernemerschap in de vastgoedsector. Ken jij iemand die zo’n vastgoedaward verdient? Of vind je de tijd rijp om zelf mee te dingen naar de award Vastgoedbelofte of Vastgoedondernemer van het Jaar? Dan is het nu tijd om actie te ondernemen.

15/02/2019

De Belgische banken geven nog altijd te vlot leningen aan mensen die kwetsbaar zijn, zegt de Nationale Bank in haar jaarverslag. Karel Van Eetvelt, de topman van de bankenfederatie Febelfin, dringt aan op forse maatregelen, zei hij in De Ochtend op Radio 1. "De zelfregulering binnen de bankensector werkt duidelijk niet voldoende."

15/02/2019

Het aantal mensen dat recht heeft op een huurpremie of huursubsidie zal in de toekomst stijgen van 27.000 naar 45.000. De verwachte stijging heeft te maken met de verhoging van de inkomensgrenzen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Voor Groen zijn de hogere inkomensgrenzen “een stap in de goede richting”. “Maar het mag nog ambitieuzer”, zegt Moerenhout. “Alle wachtenden verdienen een premie”, klinkt het.

15/02/2019

Punt 5.2, 2° van bijlage bij het Brandveiligheidsbesluit geeft aan dat er een vereenvoudigd samenvattend plan moet worden opgemaakt met aanduiding van de plaats waar de verhuureenheid zich bevindt ten opzichte van de evacuatiewegen en -mogelijkheden en de brandvoorzieningen. Dit vereenvoudigd plan moet in de vakantiewoning ter beschikking worden gesteld.

12/02/2019

Een logies moet van nevenliggende gebouwen of van andere logiezen afgescheiden zijn door horizontale en verticale wanden die in metselwerk of beton zijn gebouwd of die een brandwerendheid hebben van minstens EI60 (louter een houten vloer tussen appartementen is dus problematisch). Eventuele verbindingen of doorgangen in die wanden moeten voorzien zijn van zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een brandwerendheid EI130. Voor alle duidelijkheid: de toegangsdeur van een vakantieappartement of een vakantiestudio moet niet zelfsluitend zijn. Er is immers een uitzondering wanneer de toegangsdeur van het toeristische logies ook de toegangsdeur van de verhuureenheid is, wat bij vakantiewoningen vrijwel steeds het geval zal zijn.

12/02/2019

Pagina's