Aangepast reglement van plichtenleer BIV goedgekeurd

Teaser: 

Vorige vrijdag zette de ministerraad, op voorstel van minister Ducarme, het licht op groen voor een ontwerp van koninklijk besluit dat een aangepaste versie van het reglement van plichtenleer van het BIV goedkeurt. Vooral in het kader van de permanente vorming en het handelen van de rechtskundig assessor zijn er, na ondertekening van het ontwerp door de koning, belangrijke wijzigingen op til.

Verder lezen?