Aantal bouwvergunningen sterk gestegen in eerste helft 2016

03 oktober 2016
Teaser: 

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in België vergunningen uitgereikt voor de bouw van 30.161 woningen (eengezinswoningen en flats). Dat is een stijging met bijna 32 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Economie. De stijging is volledig op rekening van Vlaanderen te schrijven; vergunningsaanvragers anticipeerden er op de verlaging van het maximaal toegestane E-peil.

In Vlaanderen nam het aantal bouwvergunningen met de helft (50,6 pct) toe, van 16.413 in de eerste helft van 2015 naar 24.712 in het eerste semester van dit jaar. In Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er telkens een daling, met respectievelijk 11,6 en 41,3 procent. Vlaanderen neemt sowieso het leeuwendeel van de bouwvergunningen voor zijn rekening. In Wallonië en Brussel werden er respectievelijk 4.924 en 525 uitgereikt.

Strengere energie-eisen
Volgens de Bouwunie heeft de toename in Vlaanderen te maken met de strengere energie-eisen die er sinds begin dit jaar gelden. Sinds 1 januari 2016 mag het E-peil voor nieuwe woningen maximaal E-50 bedragen. Een aantal vergunningsaanvragers heeft daarop geanticipeerd en nog eind 2015, toen het E-peil nog maximaal E-60 mocht zijn, een bouwvergunning aangevraagd.

Bron: Het Nieuwsblad

Lees het volledige artikel.

Share: