Aantal vastgoedschenkingen verdrievoudigd op half jaar tijd

19 januari 2016
Teaser: 

Sinds juli vorig jaar zijn de belastingen op het schenken van een huis of een appartement fors verlaagd. En dat zorgt ervoor dat er maand na maand meer mensen vastgoed schenken aan familie of vrienden. Ook in december kende het aantal vastgoedschenkingen in Vlaanderen een steile opmars, zo blijkt uit cijfers van de notarissen. Maar liefst 2.235 woningen en gronden veranderden van eigenaar na een schenking, wat een verdrievoudiging betekent sinds het begin van de hervorming.

Vlaanderen

Om de opwaartse evolutie te schetsen: in juli werden door de notarissen nog 738 schenkingen vastgesteld, in november waren dat er al 1.487 en in december 2.235. Een verdrievoudiging dus. In totaal werden in de tweede helft van 2015 8.160 vastgoedeigendommen geschonken.

De notarissen voorspellen dat de Vlamingen ook de komende maanden volop zullen blijven schenken.

In onderstaande tabel vind je nog eens de nieuwe tarieven in Vlaanderen.

Eéngemaakte schalenTarief rechte lijn en partnersTarief niet rechte lijn
0 t.e.m. 150.000 euro3%10%  (Met energierenovatie: 9%)
150.000 tot 250.000 euro9% (Met energierenovatie: 6%)20% (Met energierenovatie: 17%)
250.000 tot 450.000 euro18% (Met energierenovatie: 12%)30% (Met energierenovatie: 24%)
Boven 450.000 euro27% (Met energierenovatie: 18%)40% (Met energierenovatie: 31%)

Hervorming van de Brusselse schenkingsrechten

Sinds 1 januari 2016 geldt ook een nieuwe tariefstructuur voor de Brusselse schenkingsrechten. Dat men zich hiervoor door de wijzigingen in Vlaanderen heeft laten inspireren, staat buiten kijf. De nieuwe tariefstructuur is nagenoeg identiek aan deze die sinds 1 juli 2015 in Vlaanderen van kracht is. In Brussel heeft men er echter niet gekozen om voordeligere tarieven in te voeren voor energetische renovaties en bij verhuur van de geschonken woning. Bovendien werd het progressievoorbehoud afgeschaft (al geldt wel een overgangsregeling voor schenkingen met een aktedatum tot 31 december 2016).  De nieuwe tarieven zijn in de onderstaande tabellen schematisch weergegeven.

Tabel I: Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden

Tabel II: Tarief tussen alle andere personen

Wallonië

Ook in Wallonië verlaagden de tarieven, weliswaar met een beperkte impact. In Wallonië werden er in december 318 woningen en gronden geschonken, tegenover 299 in juli.

Bron: De Tijd

Share: