"Als notarissen zich opstellen als commerciële spelers, moeten we hun statuut als openbaar ambtenaar in vraag stellen"

11 oktober 2019
Teaser: 

Met ongeloof en grote verontwaardiging hebben we de afgelopen week de communicatie gelezen vanuit de Federatie van het Notariaat rond de woonbonus. Daarbij werd zonder de minste schroom aan kandidaat-kopers gesuggereerd dat de eigen commercialisatiekanalen van het notariaat (biddit) een grotere kans bieden om nog van de woonbonus te genieten.

 CIB-voorzitter Daniel Buschman: "Dat het notariaat opportunistisch inspeelt op de onzekerheid bij kopers, enkel om zichzelf in de markt te zetten, is totaal onverenigbaar met het statuut van de notarissen. De onpartijdigheid en neutraliteit die men van een openbaar ambtenaar mag verwachten, komen zwaar in het gedrang. Dat terwijl de woonbonus voor zoveel mensen cruciaal is. Eigen dossiers die om commerciële redenen voorrang zouden krijgen: dat is eenvoudig weg no pasaran."

Share: