Bijzondere informatieplicht VCRO: aanpassing lijst afkortingen in vastgoedadvertenties

30 maart 2018
Teaser: 

Wie een woning, een appartement of een ander pand te koop of  voor meer dan negen jaar te huur stelt in een Vlaamse gemeente die beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, moet bijzondere informatieverplichtingen nakomen in onderhandse overeenkomsten én voor elke vorm van publiciteit. Belangrijk om te weten als vastgoedmakelaar: op 1 maart zijn de publicitaire regels op een aantal vlakken gewijzigd.

Bestuurlijke maatregelen
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet naast een informatieverplichting bij de opmaak van onderhandse akten ook een informatieplicht bij de publiciteit rond de te koop of te huur (> 9 jaar) aangeboden onroerende goederen. Met het Decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning vond ook een inhoudelijke wijziging plaats aan de informatieplicht van de vastgoedmakelaar in de publiciteit.

Sinds 1 maart 2018 moet de vastgoedmakelaar kandidaat-kopers en kandidaat-huurders bij huurovereenkomsten van meer dan 9 jaar informeren over alle procedures die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van gerechtelijke en bestuurlijke maatregelen. Deze informatie kan in het stedenbouwkundig uittreksel en in het inlichtingenformulier vastgoedinformatie teruggevonden worden.

Elke advertentie waarin een woning wordt verkocht, verhuurd voor meer dan negen jaar, ingebracht in een vennootschap, een erfpacht of een opstalrecht wordt overgedragen, of op andere wijze de eigendomsoverdracht met een vergeldend karakter van het goed wordt bewerkstelligd, moet een antwoord op de onderstaande vragen bevatten:

 

of er voor het goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is uitgereikt;

de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit goed met

de benamingen gebruikt in het plannenregister;

of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV, dan wel of een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende is;

of er op het goed een voorkooprecht rust, in de zin van artikel 2.4.1;

of er voor het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing is;

Afkortingen in advertenties
Voor het opmaken van een advertentie in de geschreven pers mag gebruik gemaakt worden van afkortingen. De recente wijziging maakt het noodzakelijk om de lijst van  afkortingen in vastgoedadvertenties aan te passen.

Wat is er gewijzigd aan de lijst met afkortingen?

 

  • Dagvaardingen

Dv

Dagvaarding uitgebracht

Ho

Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd (NIEUW)

Bo

Bestuursdwang opgelegd (NIEUW)

Lod

Last onder dwangsom opgelegd (NIEUW)

Ms

Minnelijke schikking aangegaan (NIEUW)

Gmo

Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd (NIEUW)

 

  • De afkorting ‘Gdv - Geen dagvaarding uitgebracht’ mag voortaan niet meer  gebruikt worden.

 

OPGELET! Voor advertenties op internet mogen geen afkortingen gebruikt worden.

 

De volledige lijst met afkortingen in vastgoedadvertenties kan je in het dossier ‘Bijzondere Informatieplicht’ op CIBweb.be terugvinden. De syllabi op CIBweb.be worden ook aangepast aan de gewijzigde regelgeving.

Share: