CIB Vlaanderen wil werk maken van strijd tegen discriminatie op huurmarkt

13 maart 2015
Teaser: 

De Universiteit Gent peilde in opdracht van stad Gent naar de toegang tot huisvesting. Daarbij werd o.m. vastgesteld dat de ongelijke behandeling van kandidaat-huurders bij hun zoektocht naar een goede huurwoning in sommige gevallen problematisch is en blijft.

De bevindingen uit het onderzoek vsluiten aan bij de cijfers van het recent gepubliceerde Grote Woononderzoek uitgevoerd door het Steunpunt Wonen. Niettegenstaande een positieve evolutie, is tegenover 2005 het aandeel van de verhuurders die een andere kandidaat-huurder zouden zoeken wanneer iemand van een andere afkomst zich aanbiedt nog steeds 22% (daling met 5% t.o.v. voorheen 27%). Voor een alleenstaande met kinderen is dit aandeel gezakt van 10,8 naar 8%. Kandidaat-huurders die een beroep moeten doen op een OCMW-waarborg worden het minst aanvaard: 36,4% van de verhuurders zoekt een andere kandidaat, tegenover 41,4% in 2005. Verdere inspanningen blijven dus absoluut noodzakelijk.

Vanuit de sector is er een sterke bereidheid om de inspanningen hieromtrent nog op te drijven. Net daarom heeft de vastgoedmakelaardij zich geëngageerd om samen met de stad naar oplossingen en initiatieven te zoeken die in het werkveld een concreet verschil kunnen maken.

De cijfers uit het onderzoek maken geen onderscheid tussen gewone particuliere verhuringen en verhuringen via bemiddeling door een vastgoedmakelaar. Het is dus niet mogelijk conclusies te trekken over de omvang van de problematiek binnen de sector. Maar dat ontslaat de sector uiteraard niet van haar verantwoordelijkheid om een neutrale toegangspoort te vormen tot de huurmarkt.

De sector beklemtoont dat de omvang van de problematiek een gezamenlijke aanpak vereist. De sector wil vooral inzetten op het doorbreken van bepaalde denkbeelden, zodat iedere kandidaat-huurder objectief wordt beoordeeld. Tegelijkertijd kan de problematiek van toegang niet losgekoppeld worden van de ruimere problematiek van het dalende aantal beschikbare huurwoningen in Gent. De private huurmarkt krimpt jaarlijks. Om een gelijke toegang tot huisvesting te realiseren moet ook dié tendens worden gekeerd.

Share: